top of page

המדיניות המשפטית שלנו

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו בית הספר אוסף, משתמש, מתחזק וחושף מידע שנאסף ממשתמשים (כל אחד, "תלמיד") של בית הספר. מדיניות פרטיות זו חלה על בית הספר ועל כל הקורסים המוצעים על ידי בית הספר.

פרטי זיהוי אישיים

אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי אישי מסטודנטים במגוון דרכים, לרבות, אך לא רק, כאשר סטודנטים נרשמים לבית הספר או לקורס במסגרת בית הספר, נרשמים לניוזלטר, ובקשר לפעילויות, שירותים, תכונות אחרות, או משאבים שאנו מעמידים לרשותנו בבית הספר שלנו. תלמידים יכולים לבקר בבית הספר בעילום שם. אנו נאסוף מידע זיהוי אישי מסטודנטים רק אם הם יגישו לנו מידע כזה מרצונם. תלמידים יכולים לסרב לספק מידע זיהוי אישי, אך פעולה זו עלולה למנוע מהם לעסוק בפעילויות מסוימות הקשורות לבית הספר.

 

כיצד אנו משתמשים במידע שנאסף

בית הספר רשאי לאסוף ולהשתמש בפרטי הזיהוי האישיים של התלמידים למטרות הבאות:

  • לשיפור שירות הלקוחות
    המידע שאתה מספק עוזר לנו להגיב לבקשות שירות הלקוחות ולצורכי התמיכה שלך בצורה יעילה יותר.

  • כדי להתאים אישית את חווית המשתמש
    אנו עשויים להשתמש במידע המצטבר כדי להבין כיצד התלמידים שלנו כקבוצה משתמשים בשירותים ובמשאבים הניתנים בבית הספר שלנו.

  • לשליחת מיילים תקופתיים
    אנו עשויים להשתמש בכתובות דוא"ל של סטודנטים כדי לשלוח לסטודנטים מידע ועדכונים הנוגעים להזמנה שלהם. כתובות דוא"ל של סטודנטים עשויות לשמש גם כדי להגיב לשאלות, שאלות או בקשות אחרות של סטודנטים.

 

שיתוף המידע האישי שלך

איננו מוכרים, סוחרים או משכירים מידע זיהוי אישי של סטודנטים לאחרים.

 

אתרי צד שלישי

סטודנטים עשויים למצוא פרסום או תוכן אחר בבית הספר שלנו המקשרים לאתרים ולשירותים של השותפים שלנו, הספקים, המפרסמים, נותני החסות, נותני הרישיונות וצדדים שלישיים אחרים. איננו שולטים בתוכן או בקישורים המופיעים באתרים אלה ואינם אחראים לשיטות הנהוגות באתרי אינטרנט המקושרים אל בית הספר שלנו או ממנו. בנוסף, אתרים או שירותים אלו, לרבות התוכן והקישורים שלהם, עשויים להשתנות ללא הרף. לאתרים ולשירותים אלה עשויים להיות מדיניות פרטיות ומדיניות שירות לקוחות משלהם. גלישה ואינטראקציה בכל אתר אחר, לרבות אתרים שיש להם קישור לתלמיד שלנו, כפופים לתנאים ולמדיניות של אותו אתר.

 

שינויים במדיניות פרטיות זו

לבית הספר יש שיקול דעת לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. אנו ממליצים לסטודנטים לבדוק לעתים קרובות את הדף הזה עבור כל שינוי. אתה מאשר ומסכים שבאחריותך לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת ולהיות מודע לשינויים.

 

הסכמתך לתנאים אלה

על ידי הרשמה לבית הספר, אתה מצהיר על הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, נא לא להירשם לבית הספר. המשך ההרשמה שלך לבית הספר לאחר פרסום השינויים במדיניות פרטיות זו תיחשב כקבלתך לשינויים אלו.

privacy

מדיניות הזמנות

כחלק מבניית מערכת יחסי אמון עם ספק הביטוח שלנו, נשתף כאן איתכם ערבוביה משפטית, שהיינו הופכים להיות שובבים יותר אילו יכולנו!

למעט במקרה של רשלנות או רשלנות חמורה, אני או נציגי/נציגי מסכימים לשחרור מלא ולחזק את ג'ולי סנדו והצוות ב"אוטיסטית נוטה" מכל וכל תביעה או חבות מכל סוג או טבע הנובעים או ב קשר עם הפגישה/ים שלי.

בעיקרון,

שחקו על אחריותכם בלבד.

bookings
Testing Anchor
bottom of page