top of page

Dasar Undang-undang Kami

Dasar Privasi

Dasar Privasi ini mengawal cara Sekolah mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpul daripada pengguna (setiap satu, "Pelajar") Sekolah. Dasar Privasi ini terpakai kepada Sekolah dan semua Kursus yang ditawarkan oleh Sekolah.

Maklumat pengenalan diri

Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada Pelajar dalam pelbagai cara, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apabila Pelajar mendaftar di Sekolah atau Kursus dalam Sekolah, melanggan surat berita, dan berkaitan dengan aktiviti, perkhidmatan, ciri, atau sumber yang kami sediakan di Sekolah kami. Pelajar boleh melawat Sekolah tanpa nama. Kami akan mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada Pelajar hanya jika mereka secara sukarela menyerahkan maklumat tersebut kepada kami. Pelajar boleh menolak untuk membekalkan maklumat pengenalan diri tetapi berbuat demikian boleh menghalang mereka daripada terlibat dalam aktiviti berkaitan Sekolah tertentu.

 

Cara kami menggunakan maklumat yang dikumpul

Sekolah boleh mengumpul dan menggunakan maklumat pengenalan peribadi Pelajar untuk tujuan berikut:

  • Untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan
    Maklumat yang anda berikan membantu kami bertindak balas terhadap permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan anda dengan lebih cekap.

  • Untuk memperibadikan pengalaman pengguna
    Kami mungkin menggunakan maklumat dalam agregat untuk memahami cara Pelajar kami sebagai satu kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber yang disediakan di Sekolah kami.

  • Untuk menghantar e-mel berkala
    Kami mungkin menggunakan alamat e-mel Pelajar untuk menghantar maklumat Pelajar dan kemas kini yang berkaitan dengan pesanan mereka. Alamat e-mel pelajar juga boleh digunakan untuk menjawab pertanyaan, soalan atau permintaan lain Pelajar.

 

Berkongsi maklumat peribadi anda

Kami tidak menjual, berdagang atau menyewakan maklumat pengenalan peribadi Pelajar kepada orang lain.

 

Laman web pihak ketiga

Pelajar mungkin mencari pengiklanan atau kandungan lain di Sekolah kami yang memaut ke tapak web dan perkhidmatan rakan kongsi, pembekal, pengiklan, penaja, pemberi lesen dan pihak ketiga kami yang lain. Kami tidak mengawal kandungan atau pautan yang dipaparkan di laman web ini dan tidak bertanggungjawab terhadap amalan yang digunakan oleh tapak web yang dipautkan ke atau dari Sekolah kami. Selain itu, tapak web atau perkhidmatan ini, termasuk kandungan dan pautannya, mungkin sentiasa berubah. Tapak web dan perkhidmatan ini mungkin mempunyai dasar privasi dan dasar perkhidmatan pelanggan mereka sendiri. Menyemak imbas dan interaksi di mana-mana tapak web lain, termasuk tapak web yang mempunyai pautan kepada Pelajar kami, tertakluk pada terma dan dasar tapak web itu sendiri.

 

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Sekolah mempunyai budi bicara untuk mengemas kini Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Kami menggalakkan Pelajar untuk kerap menyemak halaman ini untuk sebarang perubahan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala dan mengetahui tentang pengubahsuaian.

 

Penerimaan anda terhadap syarat ini

Dengan mendaftar di Sekolah, anda menandakan penerimaan anda terhadap Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, sila jangan mendaftar di Sekolah. Pendaftaran berterusan anda di Sekolah berikutan penyiaran perubahan pada Dasar Privasi ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

privacy

Polisi Tempahan

Sebagai sebahagian daripada membina hubungan yang boleh dipercayai dengan pembekal insurans kami, kami akan berkongsi beberapa campur tangan undang-undang di sini dengan anda, yang kami benar-benar akan menjadikan lebih suka bermain jika kami boleh!

Kecuali dalam kes kecuaian atau penyelewengan yang teruk, saya atau wakil(-wakil) saya bersetuju untuk membebaskan sepenuhnya dan tidak memudaratkan Julie Sando dan Pasukan di Cenderung Autistik daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan atau liabiliti dalam apa jua bentuk atau sifat yang timbul daripada atau dalam sambungan dengan sesi saya.

Pada asasnya,

Bermain atas risiko anda sendiri.

bookings
Testing Anchor
bottom of page